Law and Order – Liittouma ja Varjo

Liittouma edustaa sivistystä ja järjestystä Kirjoitusten agraarisessa maailmassa. Liittouman tukikohdasta, kolmion muotoisesta, kiiltävästä rakennuksesta jaetaan tavallisen kansalaisen ylle niin taloudellista tukea, lakeja kuin rangaistuksiakin – joskin Liittouma puuttuu lähinnä itseään koskeviin rikoksiin, ja jättää kylien ratkottavaksi pienet (ja joskus isommatkin) rikkeet ja riidat. Liittoumalle rikoksista suurimpia on tietenkin varjolaisuus ja Varjon tukeminen. Liittouma ei salli kenenkään muun kuin omien miestensä vangita ja rankaista varjolaisia.

Liittouman valta Kirjoitusten maailmassa ei ole kuitenkaan rajaton. Liittouman tukikohdan ympärille on noussut vauras ja Liittoumalle uskollinen pieni kaupunki – mutta mitä kauemmas tukikohdasta mennään, sitä vähemmän Liittouma näkyy tavan ihmisten arjessa. Suurimmalle osalle kansalaisista Liittouma on kuin etäinen ja ankara isä. Kaikki ovat varsin tyytyväisiä siitä, että Liittouma on pysyy riittävän etäällä, eikä kukaan ole aivan varma, auttaisiko Liittouma todellisen hädän tullen. Liittouman tuoma vauraus otetaan mielihyvin vastaan. Ainoastaan hyvin kaukaisilla, eteläisillä mailla eletään lähes täysin Liittouman vaikutuspiirin ulkopuolella, vaatimattomasti metsästellen ja kalastellen. Heille Liittouma on säänsyömiä lappusia kylän ilmoitustaululla, eikä juuri muuta.

Lähteen kylä, joka oli myös Sarakon ja Nanak'ain ensimmäinen pysäkki, on yksi eteläisistä kalastajakylistä, jotka eivät Liittoumasta piittaa.

Lähteen kylä, joka oli myös Sarakon ja Nanak’ain ensimmäinen pysäkki heidän paettuaan kotoaan, on yksi eteläisistä kalastajakylistä, jotka eivät Liittoumasta piittaa.

Screen Shot 2016-06-17 at 9.16.22 AM

Kaikkia Liittouman päsmäröinti ei paljon kiinnosta.

Varjon alueille Liittoumalla ei myöskään ole asiaa. Varjon shakaaleja sekä muita varjolaisia voi onnistuneesti hallita vain Varjon hallitsija. Varjon hallitsija voi periä kruunun, kuten Sarako – mutta todellinen Varjon hallitseminen edellyttää sellaista tahdonvoimaa, ettei täydellinen hulluuskaan ole kaukana. Varjon hallitsijaksi ryhtyminen ei siis ole aivan helppoa, ja siksi Varjolla on hallitsijoita epäsäännöllisesti ja katkonaisesti. Varjo vuoroin nousee ja luhistuu kuin sykkivät elin uusien hallitsijoiden noustessa ja tuhoutuessa, ja tämä ikiaikainen ja tuhoisa liike vaivaa Liittoumaa suuresti.

Romahduksen aikoina Varjoa hallitsee neuvosto: vaihtuva joukko varjolaisia, joista kukin eri syistä uskoo voivansa edistää omia tavoitteitaan päättäjän pallilta. Neuvoston valta perustuu siihen, että suuri joukko miehiä ja naisia voi yhdessä saavuttaa rahtusen Varjon hallitsijan käskyvoimasta. Neuvostossa on aina 5-10 jäsentä – tätä pienemmällä joukolla Neuvosto ei enää pysty Varjoa tai shakaaleja komentamaan. Kokonaisenkin neuvoston antamat komennukset ovat helposti epävakaita, ja esimerkiksi shakaalit suorittavat tehtäviään epätarkasti ja omavaltaisesti. Kirjoitusten ensimmäisessä osassahan näemme, että Caeiralla ja neuvostolla on ongelmia pitää shakaalit kurissa.

Varjon neuvosto on täynnä riitoja ja juonittelua, mutta  Varjon puolella ei ole montaa ihmistä, joka pystyy pitämään mielensä niin kirkkaana, että Varjon hallitseminen onnistuisi. Näin ollen riitapukaritkin tarvitsevat toisiaan suuresti.

Varjon neuvosto on täynnä riitoja ja juonittelua, mutta Varjon puolella ei ole montaa ihmistä, joka pystyy pitämään mielensä niin kirkkaana, että Varjon hallitseminen onnistuisi. Näin ollen riitapukaritkin tarvitsevat toisiaan suuresti.

the-silent-king


Varjon hallitseminen ei myöskään edellytä minkäälaista riehumista. Jear’ania kutsutaan joskus Hiljaiseksi kuninkaaksi, hänen kylmän ja tunteettoman olemuksensa inspiroimana.

Varjo on Liittoumalle selvästi enemmän kuin kivi kengässä. Liittouma ei ole pyrkinyt tuhoamaan Varjoa, ainoastaan sen hallitsijoita. Liittoumalla olisi luultavasti resursseja purkaa Varjo kivi kiveltä, mutta tähän he eivät ole ryhtyneet. Tietääkö Liittouma Varjosta jotain mitä me emme?

Mitä Liittouma pelkää?

About the author: Marja Siira